Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Kratkoročni krediti
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Kratkoročni krediti - Privreda

Kratkoročni krediti:

Korisnici: pravna lica, finansijkse organizacije i preduzetnici.

Kratkoročni krediti za obrtna sredstva:

Korisnici:Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.
Namjena:Za obrtna sredstva.
Iznos:Zavisi od kreditnog boniteta podnosioca zahtjeva.
Rok na koji se odobrava:Do 12 mjeseci.
Naknada:0,75 % jednokratno (min. 75,00 KM, max. 5.000,00 KM) – do 12 mjeseci
Godišnja kamatna stopa NKS:4,00-9,95%
 • 4,00% (rejting klijenta R1, rejting transakcije R1)
 • 4,01-4,99% (rejting klijenta R1, rejting transakcije max. R2)
 • 5,00-5,99% (rejting klijenta max. R2, rejting transakcije max. R3)
 • 6,00-6,99% (rejting klijenta max. R3 rejting transakcije max. R4)
 • 7,00-7,99% (rejting klijenta max. R4, rejting transakcije max. R5)
 • 8,00-8,99% (rejting klijenta max. R5, rejting transakcije max. R5)
 • 9,00-9,95% (ostalo)
Napomena:Može se predložiti niža kamatna stopa ukoliko klijent ispunjava sljedeće kriterijume: koristi više proizvoda/usluga Banke (deponovanje i oročavanje sredstava, isplata zarada, korištenje e-bankinga, pos terminala i sl - minimum dva proizvoda/usluge) umanjenje 0,50% i po osnovu dugogodišnje uspješne saradnje – minimum 5 godina) umanjenje 0,50%.
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.

Overdraft krediti:

Korisnici:Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.
Namjena:
Iznos:Zavisi od kreditnog boniteta podnosioca zahtjeva-za pravna lica maksimalno u visini 10% od ostvarenog prosječnog prometa u zadnja tri mjeseca. Promet uključuje samo prilive koji na račun dolaze od redovnih poslovnih aktivnosti (ne uključuje kredite). Za preduzetnike do 10.000 KM.
Rok na koji se odobrava:Do 12 mjeseci.
Naknada:1% jednokratno (min.100,00 KM, max. 7.500,00 KM.
Godišnja kamatna stopa NKS:7,00-9,95%
 • 7,00% (rejting klijenta R1, rejting transakcije R1)
 • 7,01-7,99% (rejting klijenta max. R2 rejting transakcije max. R3)
 • 8,00-8,99% (rejting klijenta max. R3, rejting transakcije max. R4)
 • 9,00-9,95% (ostalo).
Napomena:Može se predložiti niža kamatna stopa ukoliko klijent ispunjava sljedeće kriterijume: koristi više proizvoda/usluga Banke (deponovanje i oročavanje sredstava, isplata zarada, korištenje e-bankinga, pos terminala i sl - minimum dva proizvoda/usluge) umanjenje 0,50% i po osnovu dugogodišnje uspješne saradnje – minimum 5 godina) umanjenje 0,50%.
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.

Revolving krediti - kamata na iskorištena sredstva:

Korisnici:Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.
Namjena:
Iznos:Zavisi od kreditnog boniteta podnosioca zahtjeva.
Rok na koji se odobrava:Do 12 mjeseci.
Naknada:10,75 % jednokratno (min. 75,00 KM, max. 5.000,00 KM).
Godišnja kamatna stopa NKS:6,00-9,95%
 • 6,00 % (rejting klijenta R1, rejting transakcije R1)
 • 6,01-6,99% (rejting klijenta max. R2 rejting transakcije max. R3)
 • 7,00-7,99% (rejting klijenta max. R3, rejting transakcije max. R4)
 • 8,00-8,99% (rejting klijenta max. R4, rejting transakcije max. R5)
 • 9,00-9,95% (ostalo).
Napomena:Može se predložiti niža kamatna stopa ukoliko klijent ispunjava sljedeće kriterijume: koristi više proizvoda/usluga Banke (deponovanje i oročavanje sredstava, isplata zarada, korištenje e-bankinga, pos terminala i sl - minimum dva proizvoda/usluge) umanjenje 0,50% i po osnovu dugogodišnje uspješne saradnje – minimum 5 godina) umanjenje 0,50%.
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.

Revolving krediti-kamata na angažovana, a neiskorištena sredstva (osim za kredite obezbijeđene depozitom 1:1):

Korisnici:Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.
Namjena:
Iznos:Zavisi od kreditnog boniteta podnosioca zahtjeva.
Rok na koji se odobrava:Do 12 mjeseci.
Naknada:
Godišnja kamatna stopa NKS:0,00%-2,00%
 • 0,00% (rejting klijenta R1, rejting transakcije R1)
 • 0,01-1,00% (rejting klijenta max. R2 rejting transakcije max. R3)
 • 1,01-2,00% (ostalo)
Napomena:Može se predložiti niža kamatna stopa ukoliko klijent ispunjava sljedeće kriterijume: koristi više proizvoda/usluga Banke (deponovanje i oročavanje sredstava, isplata zarada, korištenje e-bankinga, pos terminala i sl - minimum dva proizvoda/usluge) umanjenje 0,50% i po osnovu dugogodišnje uspješne saradnje – minimum 5 godina) umanjenje 0,50%.
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.

Krediti za početne poslovne aktivnosti START UP krediti:

Korisnici:Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.
Namjena:
Iznos:
 • Max. 50.000,00 za pravna lica
 • Max. 20.000,00 za preduzetnike
Rok na koji se odobrava:Do 12 mjeseci.
Naknada:1% jednokratno (min.100,00 KM)
Godišnja kamatna stopa NKS:8,00-9,95%
 • 8,00% (rejting klijenta max. R6*, rejting transakcije max. R5*)
 • 8,01-8,99% (rejting klijenta max. R6*, rejting transakcije max. R6*)
 • 9,00-9,95% (ostalo)
* Novoosnovana preduzeća automatski se svrstavaju u kategoriju R6, uz primjenu kriterijuma umanjenja predviđenog rejting modelom.
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.

Krediti za refinansiranje /zamjenski krediti:

Korisnici:Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.
Namjena:Refinansiranje
Iznos:U visini obaveza koje su predmet refinansiranja.
Rok na koji se odobrava:Do 12 mjeseci.
Naknada:0,50% jednokratno (min. 75,00 KM, max. 2.500,00 KM)
Godišnja kamatna stopa NKS:5,95%-9,95%
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.
Dodatne informacije:
Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-320 i 055/232-331.