Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Dozvoljeno prekoračenje
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Dozvoljeno prekoračenje

Dozvoljeno prekoračenje po transakcionom računu:

Korisnici:Dozvoljena prekoračenja po tekućem računu mogu koristiti fizička lica koja ostvaruju redovna primanja preko tekućeg računa otvorenog u Banci.
Za VIP klijente:VIP klijenti su zaposleni u javnom, finansijskom i osiguravajućem sektoru i radnici poslovnih subjekata od posebne važnosti za Banku, koji se mogu kreditno zaduživati po svim namjenama i rokovima Pod pojmom VIP klijent, podrazumjevamo lica koja ispunjavaju jedan od navedenih uslova:
 • zaposleni u javnim i budžetskim organizacijima
 • zaposleni u ostalim organizacijama sa redovnim mjesečnim primanjima iznad 1.500,00 KM
 • klijenti koji se duže vrijeme bave bave samostalnom djelatnošću sa dobrim ugledom u široj javnosti: notari, advokati, ljekari, računovođe, davaoci intelektualnih usluga i dr.
 • štednja u Banci preko 20.000 KM u kontinuitetu
 • vlasnici i menadžeri uspješnih privrednih subjekata
Iznos:Za zaposlene: Do visine 6 prosječnih plata
Za penzionere: Do visine 4 penzije
Rok na koji se odobrava:Do 12 mjeseci.
Naknada:
 • za VIP korisnike i fizička lica od posebnog poslovnog interesa za Banku: 1,00%. ( min. 20,00 KM)
 • za ostale klijente Banke/penzionere prekoračenja odobrena
 • - do 6 mjeseci iznosi 1,00 % (min.20,00 KM)
  - do 12 mjeseci iznosi 2,00 % (min. 30,00 KM)
  -iznos do 500,00 KM fiksno 10,00 KM
  Naknada za izmjenu uslova prekoračenja 1,00 % ( min. 20,00 KM)
  Godišnja kamatna stopa NKS:Zaposleni klijenti: 11,99%
  Penzioneri: 10,99%
  Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.

  Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu za korisnike/klijente Banke i ostale klijente:

  Korisnici:Za korisnike/klijente Banke i ostale klijente.
  Iznos:Do 6 prosječnih plata.
  Rok na koji se odobrava:Do 12 mjeseci.
  Naknada:Jednokratna naknada za Korisnike koji su klijenti Banke i ostale, na dozvoljena prekoračenja odobrena:
  • na period od 6 mjeseci 1,00%
  • na dozvoljena prekoračenja odobrena na period od 12 mjeseci 2,00%
  • za iznos prekoračenja do 500 KM, naknada iznosi fiksno 10,00 KM
  Godišnja kamatna stopa NKS:11,99%
  Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.
  Dodatne informacije:
  Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-320 i 055/232-331.