Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Potrošački i nenamjenski krediti
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Potrošački i nenamjenski krediti

Potrošački krediti:

Korisnici:Korisnik je svako fizičko lice koje stupa u poslovni odnos sa Bankom ili se obratilo Banci radi korištenja njenih usluga u svrhe koje nisu namjenjene njegovoj poslovnoj ili komercijalnoj djelatnosti. Korisnik je svako fizičko lice koje je Banka kao takvo identifikovala i koje otvara ili ima otvoren račun u Banci, u čije ime ili korist se otvara ili je otvoren račun u Banci i svako fizičko lice koje obavlja bilo kakvu finansijsku transakciju putem Banke odnosno koristi bilo koju uslugu Banke.
Namjena:Za kupovinu automobila, registraciju vozila, kupovinu robe šikorke potrošnje, kupovina HOV i kao nenamjenski gotoviski krediti.
Iznos:
  • 50.000,00 KM do 12 mjeseci
  • 150.000,00 KM do 120 mjeseci
Rok na koji se odobrava:Do 120 mjeseci.
Naknada:
  • 1,00 % za Korisnike kredita koji su klijenti Banke
  • 1,50 % za Korisnike kredita koji nisu klijenti Banke (nemaju otvorene transakcione račune u Banci) do 12 mjeseci
  • 2,00% do 120 mjeseci
NKS:
  • 7,45% za kredite odobrene na rok do 12 mjeseci
  • 7,95% za kredite odobrene na rok do 120 mjeseci
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.
Reprezentativni primjeri:
Tabela - prikaz rate i EKS za pojedine Iznose kredita:
Rok otplate u mjesecima
Iznos kredita u KM24364860
RataEKS (%)RataEKS (%)RataEKS (%)RataEKS (%)
10,000.00448.709.75311.609.44242.309.07200.908.84
20,000.001,123.609.84621.309.18482.808.83399.908.60
30,000.001,347.909.80931.109.10723.208.74589.908.52
40,000.001,796.609.751,240.809.05963.608.69797.908.48
50,000.002,245.209.721,550.509.031,204.008.67996.908.46
* Korišteni su sledeći parametri: NKS 7,95%, naknada za obradu kreditnog zahtjeva 2,00%, mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa 1.90 KM i trošak mjenice od 5,00 KM.
Dodatne informacije:
Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-320 i 055/232-331.