Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Stambeni krediti
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Stambeni krediti

Stambeni krediti:

Korisnici:Fizička lica
Namjena:Namjena kredita za kupovinu, adaptaciju, rekonstrukciju, izgradnju, dogradnju stambenog objekta ili stana, kupovinu garaža, kupovinu građevinske čestice, pokriće troškova pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole i pokriće troškova legalizacije stambenog objekta.
Iznos:Do 150.000,00 KM
Rok na koji se odobrava:Do 120 mjeseci.
Naknada:1,50 %
NKS:
  • 7,25% za kredite odobrene do 60 mjeseci
  • 7,95 % za kredite odobrene preko 60 mjeseci
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika uz Polisu osiguranja.
Dodatne informacije:
Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-320 i 055/232-331.