Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Krediti na bazi oročenog depozita 1:1
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Krediti na bazi oročenog depozita 1:1

Pavlović Banka Krediti na bazi oročenog depozita 1:1:

KamataNaknada
Krediti na podlozi oročenog namjenskog beskamatnog depozita 1:1 (kratkoročni i dugoročni)
  • Do 12 mjeseci : 1,50 %
  • Preko 12 mjeseci: 2,00 %
0,25% (min. 100,00 KM)
Krediti na podlozi oročenog namjenskog beskamatnog depozita 1:2 (kratkoročni i dugoročni)
  • Do 12 mjeseci : 1,50 %
  • Preko 12 mjeseci: 2,00 %
0,50% (min. 150,00 KM)
Dodatne informacije:
Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-320 i 055/232-331.