Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Debitne - Maestro kartica
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Debitne - Maestro kartica

Šta je Maestro kartica?

MaestroMaestro je međunarodna debitna kartica namijenjena fizičkim licima koja se vezuje za tekući račun građana. “Međunarodna” znači da je prihvaćena na svim šalterima, bankomatima i prodajnim mjestima na kojima je istaknut Maestro znak (logo), u zemlji i svijetu. “Debitna” znači da u trenutku obavljanja transakcije (podizanje gotovine na šalterima i bankomatima, plaćanja roba i usluga karticom) morate imati sredstava najmanje u visini iznosa transakcije koju želite da izvršite.

 

Prednosti korišćenja Maestro kartice

 • Oslobodite se nošenja gotovine. Naime, plaćanje roba i usluga, kao i podizanje gotovine, možete vršiti karticom na svim prodajnim mjestima i bankomatima, u zemlji i svijetu, gdje je istaknut logo Maestro.
 • Putujte bezbrižno. Kada ste u inostranstvu, ne morate nositi velike svote novca, zamarati se kupovinom deviza i sl..Sva zaduženja po kartici koja napravite podizanjem gotovine ili kupovinom, konvertuju se u KM po kursu MasterCard-a na dan zaduženja.
 • Brz i jednostavan transfer novca. Kao Korisnik Maestro kartice, možete ovlastiti Vašeg bližnjeg da podiže novac sa Vašeg računa izdavanjem dodatne Maestro kartice.
 • Putujte bezbjedno. Dobijanjem Maestro kartice, dobijate i lični identifikacioni broj-PIN, koji treba da znate samo Vi i na taj način štitite Vaš novac u slučaju gubitka ili krađe kartice.

 

Uslovi za dobijanje Maestro kartice

Da biste dobili Maestro karticu Pavlović International Bank a.d. potrebno je:

 • da ste stariji od 18 god. i da posjedujete ličnu kartu
 • da ste državljanin BiH ili da ste strani državljanin sa prijavljenim boravkom u BiH dužim od 1 god.
 • da imate otvoren tekući račun u Pavlović International Bank a.d. (možete ga otvoriti na svakom šalteru Pavlović International Bank a.d.)
 • da podnesete popunjen Zahtjev za izdavanje platne kartice na šalteru Pavlović International Bank a.d.
 • da podnesete fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid
 • da potpišete Ugovor o korištenju debitne kartice

Dodatnu Maestro karticu Pavlović International Bank a.d. može dobiti lice koje je:

 • starije od 16 god. i ima ličnu ispravu
 • ima ovlaštenje nosioca osnovne kartice, tj. da Korisnik osnovne kartice podnese popunjen Zahtjev za izdavanje dodatne kartice na šalteru Pavlović International Bank a.d., koji su potpisali i Korisnik osnovne kartice i ovlašteno lice
 • da podnese fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid.

Možete ovlastiti najviše dva lica za dodatnu karticu.

 

Pravila za korišćenje Maestro kartice

 • Maestro karticu možete koristiti za podizanje gotovine na šalterima i bankomatima kao i za kupovinu na prodajnim mjestima, u zemlji i svijetu,  koja su vidno obilježena  znakom Maestro.
 • Maestro karticu možete koristiti do roka naznačenog na kartici nakon čega se,ukoliko ne naglasite da ne želite više da koristite karticu, vrši reizdavanje, tj. dobijate novu karticu sa novim rokom važnosti.
 • Maestro kartica nije prenosiva na drugo lice, ne smije se koristiti kao instrument obezbjeđenja plaćanja.
 • Prilikom podizanja gotovine ili kupovine Maestro karticom, obavezni ste da unesete svoj PIN na bankomatima i POS-terminalima (Point of Sale-uređaj za prihvat kartica na prodajnim mjestima) što se smatra vašim potpisom.
 • Korisnik Maestro kartice odgovoran je i za pravilno korištenje dodatnih kartica izdatih uz njegovu osnovnu karticu.
 • Gubitak ili krađu kartice, Korisnik je dužan prijaviti odmah pozivanjem Korisničkog servisa ( br.na poleđini) kako bi se blokirala kartica i spriječila njena zloupotreba.
 • U cilju Vaše sigurnosti, utvrđen je dnevni limit za podizanje gotovine Maestro karticom na 500,00 KM dnevno.Ukoliko želite promijeniti ovaj limit potrošnje, obratite se Korisničkom servisu. Dnevni limit se može promijeniti samo na zahtjev nosioca osnovne kartice.

 

Naknade i provizije

 • godišnja članarina za osnovnu Maestro karticu je
10,00 KM
 • Za radnike preduzeća koja organizovano isplaćuju svojim radnicima platu preko tekućih računa u Pavlović International Bank a.d., godišnja članarina za Maestro karticu je

 

5.00 KM
 • godišnja članarina za dodatnu Maestro karticu je
10,00 KM
 • provizija za kupovinu na POS-terminalima u zemlji i inostranstvu
0,00 KM
 • provizija za podizanje gotovine na bankomatima Pavlović International Bank a.d.
0,00 %
    u mreži drugih bankomata u zemlji i Svijetu:  
 • do 500,00 KM
5,00 KM
 • preko 500,00 KM

1,5% od iznosa

Korisni savjeti

 • nemojte držati karticu na vidljivom mjestu
 • nemojte nikome pozajmljivati karticu
 • nikada ne držite PIN-kod i karticu na istom mjestu
 • Vaš PIN-kod zapamtite ili ga zapišete negdje na sigurnom mjestu i kovertu sa PIN-kodom uništite
 • nemojte zapisivati PIN-kod na kartici i ne otkrivajte ga nikome
 • nemojte davati Vaše lične podatke i podatke o kartici nepoznatim licima, naročito ne preko interneta
 • prilikom plaćanja karticom, obratite pažnju:
  • da trgovac ne nosi karticu van Vašeg vidnog polja
  • da ne vidi Vaš PIN-kod prilikom ukucavanja
  • da ne potpisujete prazan račun (slip)
  • da trgovac poništi račun (slip) ako je pogriješio, prije nego što potpišete novi
  • provjerite iznos na računu (slipu) prije nego što ga potpišete
 • čuvajte Vaše račune (slipove) radi provjere izvoda
 • odmah prijavite Banci eventualne nepravilnosti na izvodu
 • ukoliko je izvod u redu, odmah ga, nakon kontrole, uništiti, jer on nosi podatke o Vašoj kartici
 • istekle kartice obavezno vratite Banci
 • koristite bankomate koji su na prometnim i osvijetljenim mjestima
 • ne dozvolite da drugi vide Vaš PIN-kod prilikom ukucavanja na bankomatu
 • nemojte brojati novac ispred bankomata

U slučaju gubitka ili krađe platne kartice pozovite broj 055/208-132