Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Štednja
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Štednja

Pregled pasivnih kamatnih stopa za poslove sa fizičkim licima:

R. br.Vrste depozitaProcenat na godišnjem nivou
1.Depoziti i štednja po viđenju
1.1.Depoziti i štednja po viđenju0,00%
2.Oročeni nenamjenski depozitiIznos u KM
2.1.Oročenje u KM i EURDo 20.000,0020.000,01 - 50.000,00Preko 50.000,00
na 1 mjesec0,10%0,10%0,10%
na 2 mjeseca0,15%0,15%0,15%
na 3 mjeseca0,20%0,20%0,20%
na 6 mjeseci1,00%1,00%1,00%
na 12 mjeseci1,50%1,60%1,70%
na 13 mjeseci2,00%2,20%2,40%
na 24 mjeseca2,50%2,70%2,90%
na 36 mjeseci3,00%3,20%3,30%
2.2.Oročenje u ostalim valutamaUSDCHFOstale valute
na 1 mjesec0,00%0,00%0,00%
na 2 mjeseca0,00%0,00%0,00%
na 3 mjeseca0,00%0,00%0,00%
na 6 mjeseci0,00%0,00%0,00%
na 12 mjeseci0,00%0,00%0,00%
na 13 mjeseci0,00%0,00%0,00%
na 24 mjeseca0,00%0,00%0,00%
na 36 mjeseci0,00%0,00%0,00%
2.3.Minimalan ulog u vrijednosti/protivvrijednosti od 500,00 KM
3.Rentna štednjaKM/EURUSDCHF
3.1.na 13 mjeseci2,00%0,00%0,00%
3.2.na 24 mjeseca2,30%0,00%0,00%
3.3.na 36 mjeseci2,70%0,00%0,00%
3.4.Minimalan ulog u vrijednosti/protivvrijednosti od 500,00 KM
4.Slobodna štednja u KM i EUR
4.1.na 13 mjeseci1,30%
4.2.na 24 mjeseca1,60%
4.3.na 36 mjeseci2,10%
4.4.Minimalan početni ulog u vrijednosti/protivvrijednosti od 1.000,00 KM
5.Stepenasta štednja (đačka štednja, namijenjena je i za ostale građane) u KM i EUR
5.1.na 6 mjeseci0,50%
5.2.na 12 mjeseci0,90%
5.3.na 18 mjeseci1,30%
5.4.na 24 mjeseca1,80%
5.5.na 30 mjeseci2,20%
5.6.na 36 mjeseci2,50%
5.7.Minimalan početni ulog u vrijednosti/protivvrijednosti od 100,00 KM
6.Dječija štednja po viđenju (do navršenih 18 godina starosti)2,00%
6.1Minimalni početni ulog 50,00 KM
7.Oročeni namjenski depoziti u KM i stranoj valuti0,00%
Dodatne informacije:
Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-346 ili 055/232-324.