Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Unutrašnji platni promet
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Unutrašnji platni promet

platni promet

" Javne prihode od sada možete uplaćivati preko računa Pavlović International Bank A.D. broj računa 554-004-00000192-37 uz niske provizije svakim radnim danom do 17:00 časova, subotom do 13:00 časova. "

Pavlović International Bank obavlja poslove unutrašnjeg platnog prometa u skladu sa dozvolom koju je izdala Agencija za bankarstvo Republike Srpske 09.10.2000. godine. Banka je uključena u sistem žiro kliringa Centralne Banke Bosne i Hercegovine i svojim klijentima omogućava brzu i pristupačnu uslugu plaćanja u preko 30 poslovnica Pavlović International Bank širom Republike Srpske.

Pavlović International Bank Vam omogućava:

 • Besplatno otvaranje svih vrsta računa za fizička i pravna lica
 • Prijem i realizacija naloga za plaćanje
 • Uvid i stanje i promet računa
 • Prijem i isplata gotovine na blagajni
 • Brza i efikasna naplata čekova
 • Mogućnost upotrebe elektronskog bankarstva
 • Elektronski izveštaji o stanju i promjenama na računu ( putem e-maila ili mobilnog telefona)
 • Druge usluge vezane za plaćanje i izvještavanje

Pavlović International Bank realizuje Vaše naloge:

 • Interne naloge do 16:00 časova
 • Međubankarske naloge do 10.000 KM primljene do 14:00 časova
 • Naloge preko 10.000 KM putem SWIFT-a do 16:00 časova

Dokumentacija potrebna za otvaranje transakcionih računa pravnih lica:

U Banci dobijate sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za otvaranje transakcionog računa
 • Ugovor o korišćenju transakcionog računa
 • Karton deponovanih potpisa
 • Ovlaštenje
 • Izjava vlasnika pravnog lica
 • Upitnik

Klijent je dužan Banci dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o osnivanju pravnog lica
 • JIB ( jedinstveni identifikciaoni broj )
 • OP obrazac
 • Statistika
 • Kopija lične karte
 • Finansijski izvještaj


Dokumenti


  Naknada za platni promet (31.43 KB)
  Informacioni list avista depozit (138.00 KB)
  Informacioni list devizni račun (123.50 KB)
  Informacioni list tekući račun (143.00 KB)
  Informacioni list žiro račun (141.00 KB)