Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Unutrašnji platni promet
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Unutrašnji platni promet

platni promet

" Javne prihode od sada možete uplaćivati preko računa Pavlović International Bank A.D. broj računa 554-004-00000192-37 uz niske provizije svakim radnim danom do 18:00 časova, subotom do 13:00 časova. "

Pavlović International Bank obavlja poslove unutrašnjeg platnog prometa u skladu sa dozvolom koju je izdala Agencija za bankarstvo Republike Srpske 09.10.2000. godine. Banka je uključena u sistem žiro kliringa Centralne Banke Bosne i Hercegovine i svojim klijentima omogućava brzu i pristupačnu uslugu plaćanja u preko 30 poslovnica Pavlović International Bank širom Republike Srpske.

Pavlović International Bank Vam omogućava:

 • Besplatno otvaranje svih vrsta računa za fizička i pravna lica
 • Prijem i realizacija naloga za plaćanje
 • Uvid i stanje i promet računa
 • Prijem i isplata gotovine na blagajni
 • Brza i efikasna naplata čekova
 • Mogućnost upotrebe elektronskog bankarstva
 • Elektronski izveštaji o stanju i promjenama na računu ( putem e-maila ili mobilnog telefona)
 • Druge usluge vezane za plaćanje i izvještavanje

Pavlović International Bank realizuje Vaše naloge:

 • Interne naloge do 18:00 časova
 • Međubankarske naloge do 10.000 KM primljene do 13:00 časova
 • Naloge preko 10.000 KM putem SWIFT-a do 15:45 časova

Dokumentacija potrebna za otvaranje transakcionih računa pravnih lica:

U Banci dobijate sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za otvaranje transakcionog računa
 • Ugovor o korišćenju transakcionog računa
 • Karton deponovanih potpisa
 • Ovlaštenje
 • Izjava vlasnika pravnog lica
 • Upitnik

Klijent je dužan Banci dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o osnivanju pravnog lica
 • JIB ( jedinstveni identifikciaoni broj )
 • OP obrazac
 • Statistika
 • Kopija lične karte
 • Finansijski izvještaj


Dokumenti


  Pregled naknada-