Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Kratkoročni krediti
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Kratkoročni krediti - Privreda

Kratkoročni krediti:

Korisnici: pravna lica, finansijkse organizacije i preduzetnici.

Kratkoročni krediti za obrtna sredstva:

Korisnici:Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.
Namjena:Za obrtna sredstva.
Iznos:Zavisi od kreditnog boniteta podnosioca zahtjeva.
Rok na koji se odobrava:Do 12 mjeseci.
Naknada:0,75 % jednokratno (min. 75,00 KM, max. 5.000,00 KM) – do 12 mjeseci
Godišnja kamatna stopa NKS:4,00-9,95%
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.

Overdraft krediti:

Korisnici:Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.
Namjena:
Iznos:Zavisi od kreditnog boniteta podnosioca zahtjeva-za pravna lica maksimalno u visini 10% od ostvarenog prosječnog prometa u zadnja tri mjeseca. Promet uključuje samo prilive koji na račun dolaze od redovnih poslovnih aktivnosti (ne uključuje kredite). Za preduzetnike do 10.000 KM.
Rok na koji se odobrava:Do 12 mjeseci.
Naknada:1% jednokratno (min.100,00 KM, max. 7.500,00 KM.
Godišnja kamatna stopa NKS:7,00-9,95%
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.

Revolving krediti - kamata na iskorištena sredstva:

Korisnici:Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.
Namjena:
Iznos:Zavisi od kreditnog boniteta podnosioca zahtjeva.
Rok na koji se odobrava:Do 12 mjeseci.
Naknada:10,75 % jednokratno (min. 75,00 KM, max. 5.000,00 KM).
Godišnja kamatna stopa NKS:6,00-9,95%
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.

Revolving krediti-kamata na angažovana, a neiskorištena sredstva (osim za kredite obezbijeđene depozitom 1:1):

Korisnici:Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.
Namjena:
Iznos:Zavisi od kreditnog boniteta podnosioca zahtjeva.
Rok na koji se odobrava:Do 12 mjeseci.
Naknada:
Godišnja kamatna stopa NKS:0,00%-2,00%
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.

Krediti za početne poslovne aktivnosti START UP krediti:

Korisnici:Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.
Namjena:
Iznos:
  • Max. 50.000,00 za pravna lica
  • Max. 20.000,00 za preduzetnike
Rok na koji se odobrava:Do 12 mjeseci.
Naknada:1% jednokratno (min.100,00 KM)
Godišnja kamatna stopa NKS:8,00-9,95%
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.

Krediti za refinansiranje /zamjenski krediti:

Korisnici:Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.
Namjena:Refinansiranje
Iznos:U visini obaveza koje su predmet refinansiranja.
Rok na koji se odobrava:Do 12 mjeseci.
Naknada:0,50% jednokratno (min. 75,00 KM, max. 2.500,00 KM)
Godišnja kamatna stopa NKS:5,95%-9,95%
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.
Dodatne informacije:
Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-320 i 055/232-331.