Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Dugoročni krediti - Privreda
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Dugoročni krediti - Privreda

Dugoročni krediti:

Korisnici: pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.

Dugoročni krediti za investiciona ulaganja:

Korisnici:Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.
Namjena:Investiciona ulaganja.
Iznos:Zavisi od kreditnog boniteta podnosioca zahtjeva.
Rok na koji se odobrava:Preko 12 mjeseci.
Godišnja kamatna stopa NKS:6,00-9,95%
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.

Dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva:

Korisnici:Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.
Namjena:Za trajna obrtna sredstva.
Iznos:Zavisi od kreditnog boniteta podnosioca zahtjeva.
Rok na koji se odobrava:Preko 12 mjeseci.
Godišnja kamatna stopa NKS:7,50-9,95%
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.

Krediti za početne poslovne aktivnosti START UP krediti:

Korisnici:Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.
Namjena:Za trajna obrtna sredstva.
Iznos:
  • Max. 50.000,00 za pravna lica
  • Max. 20.000,00 za preduzetnike
Rok na koji se odobrava:Preko 12 mjeseci.
Godišnja kamatna stopa NKS:8,50-9,95%
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.

Krediti za refinansiranje / zamjenski krediti:

Korisnici:Pravna lica, finansijske organizacije i preduzetnici.
Namjena:Za refinansiranje.
Iznos:U visini obaveza koje su predmet refinansiranja.
Rok na koji se odobrava:Preko 12 mjeseci.
Godišnja kamatna stopa NKS:4,75%-9,95%
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.

Pregled naknada za dugoročne kredite:

Do dvije godine:Krediti 1,00% jednokratno (min. 150,00 KM, max. 5.000,00 KM)
Od dvije do pet godina:Krediti 1,25% jednokratno (min. 200,00 KM, max. 7.500,00 KM)
Preko pet godina:Krediti 1,50% jednokratno (min. 250,00 KM, max. 10.000,00 KM)

Krediti na podlozi oročenog depozita:

KamataNaknada
Krediti na podlozi oročenog namjenskog beskamatnog depozita 1:1 (kratkoročni i dugoročni)2,00%0,25% (min. 100,00 KM)
Krediti na podlozi oročenog namjenskog beskamatnog depozita 1:2 (kratkoročni i dugoročni)4,00 %0,50% (min. 150,00 KM)
Dodatne informacije:
Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-320 i 055/232-331.