Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Krediti za mala i srednja preduzeća iz sredstava EIB
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Krediti za mala i srednja preduzeća iz sredstava EIB

Ova kreditna linija realizuje se u sklopu Projekta kreditiranja malih i srednjih preduzeća iz sredstava zajma Evropske investicione banke.  

Ciljevi projekta

Poboljšanje pristupa finansijama za MSP, preduzetnike i vlasti javnog sektora u oblasti infrastrukture te krajnjim korisnicima bilo koje veličine ili vlasništva, u oblasti ekonomije znanja, energije, životne sredine, industrije, zdravlja, obrazovanja, usluga i turizma.

Očekivane koristi

Povećanje likvidnosti, prihoda, prometa, izvoza i zaposlenosti kod krajnjih korisnika kreditnih sredstava. 

Korisnici

Pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj i preduzetnici sa prebivalištem u Republici Srpskoj:

  • samostalna MSP, koja prije investiranja imaju manje od 250 zaposlenih sa ekvivalentom punog radnog vremena („Projekti MSP“);
  • organi javnog sektora u oblasti infrastrukture i krajnji korisnici bilo koje veličine ili vlasništva u oblasti ekonomije znanja, energije, životne sredine, industrije, zdravlja, obrazovanja, usluga i turizma („Projekti infrastrukture“)

Namjena

Investicije i rashodi koji su prihvatljivi za finansiranje uključuju:

  • Nabavku materijalnih sredstava, izuzev zemljišta. Finansiranje kupovine zemljišta je isključeno, izuzev ako je to tehnički apsolutno neophodno za investicije. U takvim slučajevima, investicioni trošak umanjen za kupovinu zemljišta i druge nepodobne troškove, trebao bi uvijek prekoračiti iznos finansiranja iz sredstava EIB. Finansiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta je u potpunosti isključeno;
  • Ulaganje u nematerijalna sredstva: razvoj, planiranje i finansiranje troškova tokom faze izgradnje, troškovi istraživanja i razvoja (naknade, razvojni troškovi, bruto plate direktno povezane sa istraživanjem i inovacione komponente djelatnosti). 

Samo za Projekte MSP, investicije i rashodi koji mogu biti razmatrani za finansiranje uključuju:

  1. Ulaganje u nematerijalna sredstva, to jest:
  • izgradnja distributivnih mreža na domaćim tržištima ili drugim tržištima unutar EU (sticanje sredstva i/ili zaštitnog znaka, operativni troškovi i troškovi radne snage);
  • promjena generacija ili transmisije kompanije vezane za pitanja osoblja, omogućavajući nastavak ekonomske aktivnosti dotičnog preduzeća. Obim finansiranja je ograničen na one slučajeve gdje su i kupac i subjekat koji se prodaje - MSP, pri čemu iznos kredita ne prelazi 1 milion EUR. Kupovina kompanije, kao takve, ne ispunjava uslove za finansiranje iz sredstava EIB .
  1. Stalni rast obrtnog kapitala potrebnog za širenje poslovne aktivnosti.

Iznos

Ukupna vrijednost projekta koji se finansira ne smije biti manja od 40.000 EUR ni veća od 25.000.000 EUR, pri čemu iznos finansiran iz sredstava EIB ne može biti veći od 12.500.000 EUR. Krediti se odobravaju u konvertibilnim markama, uz valutnu klauzulu. Valuta obračuna za sve kredite je EUR po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Period otplate

Minimalno 2 godine. Maksimalni period otplate za Projekte MSP iznosi 12 godina, a za Projekte infrastrukture 15 godina.

Grejs period: Do 2 godine.

Vlastito učešće: Za Projekte MSP 20%, a za Projekte infrastrukture 50%.

Kamatne stope (Važeće do 31.03.2012. godine.)

Projekti MSP:

 

- osnovna kamatna stopa:

5,625%

- za projekte na teritoriji nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština:

5,125%

Projekti infrastrukture:

 

- osnovna kamatna stopa:

5,55%

- za projekte na teritoriji nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština:

5,05%

Naknada za obradu kredita - 0,8% od odobrenog iznosa kredita (maksimalno 100.000 KM po odobrenom kreditu).