Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Posebna linija krediti obezbijeđenji garancijom GF RS Garantni fond Republike Srpske)
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Posebna linija krediti obezbijeđenji garancijom GF RS Garantni fond Republike Srpske)

Garantna linija START UP:

Korisnici:Prema važećim uslovima GF RS.
Namjena:Prema važećim uslovima GF RS.
Iznos:Prema važećim uslovima GF RS.
Rok na koji se odobrava:Prema važećim uslovima GF RS.
Naknada:Prema važećim uslovima GF RS.
Godišnja kamatna stopa EKS:Prema važećim uslovima GF RS.
Instrumenti obezbjeđenja:Prema važećim uslovima GF RS.

Garantna linija za preduzetnike:

Korisnici:Prema važećim uslovima GF RS.
Namjena:Prema važećim uslovima GF RS.
Iznos:Prema važećim uslovima GF RS.
Rok na koji se odobrava:Prema važećim uslovima GF RS.
Naknada:Prema važećim uslovima GF RS.
Godišnja kamatna stopa EKS:Prema važećim uslovima GF RS.
Instrumenti obezbjeđenja:Prema važećim uslovima GF RS.

Garantna linija za priredna društva:

Korisnici:Prema važećim uslovima GF RS.
Namjena:Prema važećim uslovima GF RS.
Iznos:Prema važećim uslovima GF RS.
Rok na koji se odobrava:Prema važećim uslovima GF RS.
Naknada:Prema važećim uslovima GF RS.
Godišnja kamatna stopa EKS:Prema važećim uslovima GF RS.
Instrumenti obezbjeđenja:Prema važećim uslovima GF RS.

Garantna linija za podršku izvozu:

Korisnici:Prema važećim uslovima GF RS.
Namjena:Prema važećim uslovima GF RS.
Iznos:Prema važećim uslovima GF RS.
Rok na koji se odobrava:Prema važećim uslovima GF RS.
Naknada:Prema važećim uslovima GF RS.
Godišnja kamatna stopa EKS:Prema važećim uslovima GF RS.
Instrumenti obezbjeđenja:Prema važećim uslovima GF RS.

Garantna linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva:

Korisnici:Prema važećim uslovima GF RS.
Namjena:Prema važećim uslovima GF RS.
Iznos:Prema važećim uslovima GF RS.
Rok na koji se odobrava:Prema važećim uslovima GF RS.
Naknada:Prema važećim uslovima GF RS.
Godišnja kamatna stopa EKS:Prema važećim uslovima GF RS.
Instrumenti obezbjeđenja:Prema važećim uslovima GF RS.
Dodatne informacije:
Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-320 i 055/232-331.