Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Garancije
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Garancije

Vrste garancija

 • učešće na javnim nadmetanjima,
 • dobro izvršenje posla,
 • uredno plaćanje carine i transportnih troškova.
 • vraćanje primljenih avansa,
 • vraćanje garantnog depozita,
 • uredno vraćanje kredita,
 • uredno izmirenje obaveza u poslovima zajedničkih ulaganja i lizinga,
 • uredno plaćanje obaveza za robu,
 • obezbjeđenje sredstava investitora u zemlji.

 

Nalogodavci

 • Pravna lica registrovana kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti

Iznos

 • iznos garancije zavisi od uslova iz konkretnog ugovora/tendera. Da li će garancija biti odobrena zavisi i od boniteta nalogodavca (kvalitet poslovanja, ostvaren promet preko transakcionog računa otvorenog u Banci, finansijsko stanje klijenta, period saradnje klijenta sa Bankom, pozicija klijenta u privrednoj grani kojoj pripada i značaj privredne grane za region, ponuđeno obezbjeđenje plasmana, reputacija  i ugled klijenta, dani kašnjenja, brzina naplate dospjelih obaveza, kvalitet poslovne saradnje i sl.)

Rok

 • kratkoročne do 12 mjeseci
 • dugoročne preko 12 mjeseci

 

Naknada

 • Naknada za obradu zahtjeva od 0.50% do 1.75% u zavisnosti od perioda na koji se izdaje garancija i instrumenata obezbjeđenja
 • Naknada za izdavanje garancije od 0.25% do 0.60%, u zavisnosti  od vrste garancije I instrumenata obezbjeđenja

 

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za garanciju

    Osnivačka dokumentacija:

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Izvod iz sudskog registra
 • Statistički broj
 • JIB (jedinstveni identifikacioni broj)
 • PIB (poreski identifikacioni broj)
 • Opštinsko rješenje
 • Karton deponovanih potpisa
 • Spesimen lica ovlaštenih za zastupanje
 • Fotokopije lične karte vlasnika ili direktora preduzeća

 

    Finansijska dokumentacija:

 • Bilans stanja za posljednji obračunski period
 • Bilans uspjeha za posljednji obračunski period
 • Bruto bilans
 • Kartice kupaca i dobavljača
 • Projekcija novčanog-gotovinskog toka
 • Posljednji revizorski izvještaj ako je rađen

 

Mogući instrumenti obezbjeđenja

 • Mjenica klijenta  i lična mjenica vlasnika
 • Nalozi za prenos
 • hipoteka na nepokretnu imovinu,
 • založno pravo na pokretnu imovinu (oprema, putnička i teretna vozila, poljoprivredna mehanizacija, osnovno stado),
 • založno pravo na hartije od vrijednosti koje se kotiraju na Banjalučkoj berzi, založno pravo na zalihe robe,
 • jemstvo jednog ili više solventnih jemaca,
 • zalog novčanog depozita, zalog vrijednosnih papira,
 • zalog plemenitih metala, neopoziva garancija.