Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Platni promet sa inostranstvom
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Platni promet sa inostranstvom

Pavlović International Bank za potrebe svojih klijenata obavlja usluge međnarodnog platnog prometa sa inostranstvom.
Svojim klijentima garantujemo brzu, pravovremenu i kvalitetnu uslugu:
 

  • Doznake prema inostranstvu (odliv)
  • Doznake iz inostranstva (priliv)
  • Uslovne doznake
  • Ostala plaćanja i transferi
  • Uvozni (nostro) akreditiv
  • Uvozni (loro) akreditiv
  • Dokumentarna naplata i naplata mjenica
  • Poslovi sa ino čekovima
  • Devizo - valutne likvidature
  • Ostali devizni poslovi

 

LISTA KORESPODENTSKIH BANAKA:

COUNTRY

NAME

SWIFT

CURR.

ACC. NO.

GERMANY

UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK)

Muenchen

HYVEDEMM

EUR

69 108 911

MACEDONIA

STOPANSKA BANKA A.D.

Skopje

STOBMK2X

EUR

GBP

CAD

MK07200000100070915

MK07200000100066744

MK07200000100071497

 

CROATIA

ZAGREBACKA BANKA DD

Zagreb

ZABAHR2X

EUR

CHF

1900002241-978

1900002241-756

CROATIA

PRIVREDNA BANKA DD

Zagreb

PBZGHR2X

EUR

CHF

HRK

SEK

HR5823400091970013701

RUSSIA

SBERBANK MOSCOW

Moscow

SABRRUMM

EUR

CHF

USD

RUB

30111978100000001449

30111756500000001449

30111840500000001449

30111810200000001449

BIH

SBERBANK BH DD

Sarajevo

SABRBA22

EUR

140-076-17000122-97
Dokumenti


  Lista korespodentnih banaka (33.00 KB)