Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka FATCA status
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

FATCA status

Postupanje Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina prema FATCA propisima 

Pavlović International Bank a.d   preuzela je obavezu postupanja po Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) propisima SAD (USA), sa primjenom od 01.07.2014. godine. Obaveza uključuje saradnju sa U.S. poreznim vlastima (IRS) i dostavljanje podataka o klijentima koji imaju „U.S. status“, odnosno, na koje se odnose FATCA propisi. 

U skladu sa preuzetim obavezama, propisi se primjenjuju na pravna i fizička lica kod zasnivanja i održavanja poslovnog odnosa saPavlović International Bank a.d  , a ukoliko se utvrdi da pravno ili fizičko lice podliježe obavezama prema FATCA propisima. 


Pavlović International Bank a.d   je registrovana kod U.S. IRS sa statusom: 

Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina

Karađorđeva 1,
Republika Srpska, BiH,
Participating Financial Institution not covered by an IGA
GIIN: 5QR4YR.99999.SL.070


Za sve dodatne informacije koje su u vezi sa primjenom FATCA propisa u poslovanj Pavlović International Bank a.d., možete se obratiti putem e-mail-a: 

nina.djuric@pavlovic-banka.comDokumenti


  Postupanje Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina prema FATCA propisima  (41.50 KB)