Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Krediti za refinansiranje
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Potrošački i nenamjenski krediti

Krediti za refinansiranje:

Korisnici:Uslov za kredit za refinansiranje (zamjenski kredit) jeste da su kreditna zaduženja po CRK CBBIH klasifikovana u A i B kategoriju.
Namjena:Za refinansiranje kreditnih zaduženja koja se preuzimaju iz drugih finansijkih institucija, a koja čine minimalno 60% novog zamjenskog kredita.
Iznos:U zavisnosti od kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva
Rok na koji se odobrava:Do 120 mjeseci.
Naknada:
  • 0,50 % za kredite odobrene na rok do 12 mjeseci
  • 1,00 % za kredite odobrene na rok preko 12 mjeseci
NKS:
  • 6,95 % za kredite odobrene na rok do 12 mjeseci
  • 5,50 % za kredite odobrene na rok do 120 mjeseci
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.
Reprezentativni primjeri:
Tabela - prikaz rate i EKS za pojedine Iznose kredita:
Rok otplate u mjesecima
Iznos kredita u KM612
RataEKS (%)RataEKS (%)
5,000.00851.7010.82433.909.45
110,000.001,701.509.63866.008.61
20,000.003,401.109.231,730.008.28
30,000.005,100.609.082,594.108.14
50,000.008,499.808.984,322.208.09
100,000.0016,997.608.908,642.508.02
* Korišteni su sledeći parametri: NKS 6,95 %, naknada za obradu kreditnog zahtjeva 0,50 %, mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa 1.90 KM i trošak mjenice od 10,00 KM (dvije mjenice).
Rok otplate u mjesecima
Iznos kredita u KM24364860
RataEKS (%)RataEKS (%)RataEKS (%)RataEKS (%)
20,000.00897.508.59619.008.234818.05398.107.93
30,000.001,345.408.50928.508.15720.607.97596.207.85
40,000.001,793.208.461,237.308.10960.107.925794.307.81
50,000.002,241.008.431,546.208.081,199.707.90992.407.79
* Korišteni su sledeći parametri: NKS 7,25 %, naknada za obradu kreditnog zahtjeva 1,00 %, mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa 1.90 KM i trošak mjenice od 10,00 KM ( dvije mjenice).
Dodatne informacije:
Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-320 i 055/232-331.