Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Menadžment banke
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Menadžment banke

Ružica Janković
Predsjednik Uprave

Ružica Janković rođena je 15.11.1971. godine u Brčkom, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studije ekonomskog fakulteta završila je u Sremskoj Kamenici.

Nakon završenog školovanja radila je u Razvojnoj banci a.d. Banja Luka, Mikrokreditnoj organizaciji Partner Tuzla, Volksbank BH dd Sarajevo, od 2010. godine na mjestu direktora filijale Pavlović Banke u Brčkom.Obzirom na veliko bankarsko iskustvo i znanje, Ružica Janković je od 01.07.2015. imenovana za direktora Banke i do 28.12.2017.godine obavljala navedenu funkciju, nakon čega je imenovana za člana Uprave Banke.

Kontinuirano se edukovala učešćem na raznima seminarma i radionicama iz oblasti bankarstva.

 

Petar Lazić
Član Uprave

Rođen dana 15.04.1962. godine u Donjem Crnjelovu.

Osnovnu i srednju školu pohađao i završio u Bijeljini. Ekonomski fakultet završio 1987. godine u Beogradu.

Nakon završenih studija  bio je zaposlen u Bijeljinskoj konfekciji „Kurjak“. Od 1997. godine je radnik Pavlović Banke, na mjestima stručnog saradnika, šefa odjeljena deviznih poslova, direktora Sektora za međunarodne platne poslove a zatim na mjestu zamjenika direktora Banke.

Od 2006. godine g-din Lazić je bio na funkciji generalnog direktora Banke, koju je obavljao sve do 2012. godine, koju je zamijenio funcijom savjetnika direktora a zatim direktora Sektora za rizike.

Dana 01.07.2015. godine  imenovan je za izvršnog direkora..

Pored navedenog imenovani posjeduje i teoretsko iskustvo stečeno stručnim usavršavanjima.

 

Aleksandar Blagojević
Član Uprave

Aleksandar Blagojević, rodjen je 16.03.1982. godine u Brčkom. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Studije je završio na Ekonomskom fakultetu u Brčkom.

Veliko radno iskustvo steko je u bankarskom sektoru i osiguranju, radom u više različitih finjansijskih instituacija. U periodu do 2010. godine radio je u Mikrofin osiguranju a.d. Banja Luka, do 2012. godine radio za Triglav osiguranje ad Banja Luka, do 2013. godine radio za Uniqa osiguranje dd Sarajevo. Rad u bankarskom sektoru započeo je 2013. god. gdje je u periodu od 2013. godine do 2015. godine radio u Sberbank BH DD Sarajevo. Od 2015 do 2018. godine obavljao je poslove direktora filijale Brčko Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina.

Dana 01.12.2018. god. imenovan je za člana Uprave Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina.

Posjeduje sva stručna znanja i sposobnosti, kako što se tiče obrazovanja iz relevantnog područja, tako i praktičnog iskustva stečenog obavljanjem dosadašnjih poslova.