Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Saopštenje za javnost 27.09.2018
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Saopštenje za javnost 27.09.2018

27. septembar 2018

Poštovani,

povodom neistina o poslovanju Banke koja posljednja dva dana kruže u javnosti želimo da informišemo naše klijente i javnost da je Banka u potpunosti likvidna, solventna, stabilna i da nesmetano radi.

Napominjemo da je Banka samostalna u svom radu i da njeno poslovanje ne mogu ugroziti problemi koje imaju druga privredna društva koja su povezana sa Bankom preko zajedničkog vlasnika.

Uvjereni smo da međusobno povjerenje između Banke i klijenata posljednjim insinuacijama i manipulacijama neće biti narušeno i dovedeno u pitanje. Potvrdu o ozbiljnosti rada ove institucije, kojom se osigurava stabilno poslovanje omogućiće i planirana dokapitalizacija čiji je postupak u toku.

Ostale novosti ...