Pavlovic International Bank :: Saopštenje za javnost i škole
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Obavještenje povodom izmjena pasivnih kamatnih stopa

16 januar 2019

Poštovani klijenti

obavještavamo Vas da će od 1. februara 2019. godine doći do izmjena visine pasivnih kamatnih uslova na oročenu nenamjensku štednju, rentnu štednju i dječiju štednju. Sve detalje o pomenutim izmjenama kao i kompletnoj depozitnoj ponudi naše banke možete se informisati kod našeg osoblja u poslovnim prostorijama Banke. Vaša Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina

Dokumenti


(89 KB)   Pasivne kamatne stope

Ostale novosti ...